photonovice

Photography, pictures, tools & techniques

  • Categories

  • Advertisements

Series #4 (HDR) / Negyedik sorozat (HDR)

Posted by Tibor on February 12, 2007

I’m still just a beginner of photography. I’ve lots of things to learn and practice and I’m aware of that this thing is not only about technology. I just could not help not to try this HDR thing. I was so much taken by Trey Ratcliff’s HDR photos and later by John Miles works. You can find very good tutorials and descriptions of High Dynamic Range photography on the net like these below:

Még mindig kezdő fotós vagyok, és tudom, hogy sokat kell tanulnom és gyakorolnom, és, hogy az egész fotózás jóval több, mint technológia. Mégsem tudtam megállni, hogy ki ne próbáljam ezt a HDR dolgot. Trey Ratcliff HDR fényképei és később John Miles munkái annyira magukkal ragadtak. Nagyon jó leírásokat találhatsz a HDR (magas dinamikatrtományú) fótózásról mindenfelé, mint pl. ezek:

The point is that you combine differently exposed (under, well and over) pictures into one HDR image and run a process called tone mapping using some special software. The result is a high contrast, rich of colours and vivid picture.

A lényeg röviden az, hogy egy HDR képpé gyúrsz különbőzőképpen (alá, középre és fölé) exponált képeket egy speciális program segítségével és végrehajtasz egy tone mapping nevű eljárást. Az eredmény egy kontrasztos, színgazdag és nagyon élő fotó.

So, I could not resist to the temptation and created my own first HDR photos. 🙂

Szóval nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és megcsináltam az első HDR fotóimat. 🙂

This picture was taken in Tompa, Hungary. I took 3 shots with the bracketing function (-2, 0, +2) of my camera. My attention was grabbed by the vivid colours of the painting of the old building. Traditional photos could not reflect those nice colours.

Ez a kép Tompán készült. Három felvételt készítettem a gép rekeszelő funkciójával (-2, 0, +2). A figyelmemet az öreg épület málladozó vakolatának élénk színei keltették fel. Hagyományos képek nem tudták volna visszaadni ezeket a színeket.

The originals: / Az eredetiek:
HDR_Tompa_1_orig_1 HDR_Tompa_1_orig_2 HDR_Tompa_1_orig_3

This one was taken not too far, just a few minutes driving, from the previous one. Again three shots with bracketing depicting a typical lowland scene of the Great Hungarian Plain.

Ez nem messze az előzőtől készült. Ismét három felvétel rekeszeléssel egy tipikus síksági kép a Nagy Magyar Alföldről.

The originals: / Az eredetiek:
HDR_Tompa_2_orig_1 HDR_Tompa_2_orig_2 HDR_Tompa_2_orig_3

3 Responses to “Series #4 (HDR) / Negyedik sorozat (HDR)”

  1. Jon said

    Wonderful photos, I especially like the second one. I’ve wanted to try HDR for a while now, but haven’t gotten around it. I guess I should just try it. 🙂

  2. Thanks, Jon. Let me know if you tried HDR.

  3. […] patches – can be effectively lighten and burnt out areas can be recovered as well, just like in HDR pictures made from multiple, differently exposed source images. (It is actually HDR due to the much […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: